Eğitim Teknolojileri Zirvesine Gündogdu damgasını vurdu

AGK’nın 22 kişilik ekibi 9 ayrı sunumu ile dikkat çekerken “Teknolojileri hayata geçirmeleri konusunda diğer okullara yardımcı olacağız” dediler

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Eğitim Teknolojileri Platformu (ETP)’nun İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde bu yıl 3.düzenlediği “Eğitim Teknolojileri Konferansına” Adana Gündoğdu Koleji (AGK) teknolojisi ile damga vurdu. Anaokulundan üniversiteye kadar ülkemizin birçok ilinden okulların katıldığı ve yaklaşık 2 bin katılımcının yer aldığı konferansta AGK öğretmen, idareci ve teknoloji ekibi 9 sunum ile İstanbul’dan sonra ETP’nin en çok sunum yapan ikinci okulu oldu.

YARDIMCI OLACAĞIZ

AGK’nın okulda kullandığı teknolojilerinden çok etkilenen ve alkışlayan katılımcılar “Bugün katıldığımız 3. Gündoğdu sunumu her konuda varsınız. Tebrik ederiz” derken yardım için AGK ekibinin iletişim bilgilerini aldılar. AGK’nın uzman ekibi ise “Diğer okullarımızın teknolojiyi hayata geçirmeleri konusunda elimizden gelen yardımı yapacağız” dediler.

İŞTE 0 9 SUNUM

Branşı: Bilgi Teknolojisi
Eğitimde Teknoloji Tabanlı Öğrenme / Robotic Ürünleri
A.Yavuz Yıldızhan -  M.Emir Sarı

Okulumuz bir Google okulu ve Google apps ve yine google’nin diğer ürünlerini tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile kullanmaktayız. Günümüzde derslerde eğitim teknolojilerinin kullanılması verimliliği artırmakta ve aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği olanağı sunmaktadır. Bizlerde, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve Teknoloji Tasarım derslerimizde de oluşturduğumuz ortak müfredat ile Code – Robotic dersleri organize etmekteyiz.Eğitimde robot teknolojilerinin kullanımı ve diğer disiplinlerle entegrasyonu da artık çok önemli hale geldiği robotik projelerini yine robotik eğitim kültürüne uygun olan Arduino Mikro Denetleyici ve Raspberry Pi bilgisayar vb. ürünler ile Code-Robotic çalışmaları kapsamında gerçekleştirmekteyiz. Sunumumuzda hayata geçirdiğimiz projeleri, diğer branşlar ile yaptığımız çalışmaları ve robotik kulübümüzün yapısını ve üyelerini anlatacağız.

Branş: Kütüphane
Entelektüel Vatandaş Programı (EVP)-Blogger
Hüsnü Arda – Aykut Kara

Okuduğunu anlayan, anladığını sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edebilen 21.yüzyılın çağdaş vatandaşının gelişimine katkıda bulunabilmek için “ENTELEKTÜEL VATANDAŞ PROGRAMI” nı geliştirdik. “Entelektüel Vatandaş Programı” genç bir bireyin yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı okuyarak keşfetme arzusunu tetikleyerek genç bireylere okuma alışkanlığı kazandırmayı, okuduklarıyla başka düşünce sistemlerine saygı duymasını bilen ve yeni fikirler üretebilen gençler yetiştirmeyi, sınıf ortamında yapılan münazaralarla gençleri, düşüncelerini sözlü olarak ifade edebilen öz güveni yüksek, yeteneklerinin farkında bireyler haline getirmeyi, kendini yazılı olarak doğru bir şekilde ifade edebilen gençleri toplumun güçlü bir bireyi olarak küreselleşen dünyamıza kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu programı uygularken bizim için önemli konulardan biri de öğrencilerimizi teknolojinin kullanımında aktif duruma getirmektir. Classroom, blogger bu programı uygularken kullandığımız uygulamalardır.

Branş: Fen Bilgisi
Fen Bilimleri ve Fizik Derslerinde Çağı Yakalamak ve Teknoloji Kullanımı
Tuğba Bilgili – Can Murat Güzel

Okulumuzda aktif olarak ve tüm dersliklerimizde Google Classroom, Google Drive, Google Formlar ile Dinamik Online Etkinlikler ve Atlas Rubiculum Müfredat Oluşturma ve Takip Programı kullanılmaktadır. Fen Bilimleri ve Fizik derslerimizde de bu programların, projelerin yanısıra öğrencileri derslere daha aktif katabilme, öğrenmeyi kalıcı kılma ve iletişim becerilerini geliştirme adına bazı materyalleri, programları kullanmaktayız. Özellikle proje ödevlerinde ve anlaşılması daha zor olan konularda öğrencilerin IMovie, Animoto gibi video araçlarını kullanarak ilgili konu ile ilgili çalışma oluşturmalarını istiyoruz. Öğrenciler takım çalışması yaparak araştırıyorlar ve projelerini video çekerek ve montajlayarak sınıfta sunuyorlar. Kullandığımız bir diğer teknoloji ise Artırılmış Gerçeklik. Burada da Aurasma ve benzeri programlar ile soru çözümü ve konuların 3 boyutlu ve 2 boyutlu animasyon ve videolarını derslerimizde kullanarak öğrenmeyi daha keyifli ve kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.

Branş: Bilgi Teknolojisi
Google Classroom
İlhami Serdar Karaman – İkbal Çilem Temel

Google Classroom, öğretmenlerin kâğıda ihtiyaç duymadan ödev hazırlayıp bu ödevleri toplamalarına yardımcı olan, aynı zamanda iletişim kurması, duyuru yapması ve kaynak paylaşımı için de kullanabileceği ücretsiz bir eğitim yönetim sistemidir. Google Classroom’u Google Apps Eğitim Sürümü olan herkes ücretsiz olarak kullanabilir.Google dökümanlar, drive ve gmail ile birlikte çalışır. Uygulama bilgisayarlarda kullanılabileceği gibi akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılabilmektedir. Google Classroom kullanarak öğretmen, zaman ve baskı malzemeleri açısından tasarruf sağlayan, eğitimde teknolojik avantajın kullanıldığı ve (Google Drive üzerinde) bilginin depolandığı dijital bir sınıfa kavuşmuş olacaktır. Not: Google Classroom kullanımı uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Branş : Bilgi Teknolojisi
Google’un Gücünü Eğitimde Hissedeceksiniz
Ömür Karahan – Metin Bozkurt
Google form kullanarak testler, etkinlikler, anketler, ödevler vs. oluşturuyoruz. Oluşturulan ödevleri öğrencilerle mail yoluyla paylaşıyoruz. Öğrencilerden gelen dönütleri “Flubaroo” ile çok hızlı değerlendiriyoruz. Öğrencilere ve velilere mail yoluyla geri bildirim veriyoruz. Ödev, etkinlik vs. oluşturma “Google form kullanarak” 10 dk. İstediğin kadar öğrenciye gönderme 30 sn. Tüm ödevleri kontrol etme “Flubaroo” 5 dk. Geri bildirim vermek 30 sn.

Branş : İngilizce / ESL
Kitapsız İngilizce Eğitimi
Banu İnankur – Arzum Atılım Şendan

- Your Learning Place’nin Derste işlenişi - Ödevlendirme - Raporlama ve Değerlendirme - Öğretmen-Veli Kontrolü Öğrenci Takibi - Notlandırma Projenin Büyütülmesi Ylp'yi öğretmenler offline/online olarak ders saatlerimiz içerisinde işlerler. Öğrenciler de interaktif olarak derslerde soru çözümlerine dahil olurlar. Öğretmenlerimiz işledikleri dersleri ödevlendirme olarak tekrardan öğrencilerimize ödev olarak verirler bunun paralelinde derste işlenen içeriklere paralel olarak ödevlendirme yaparlar. Her öğrenci için sınıf bazında raporlamalar alınır. Bu raporlar her hafta olmak üzere düzenli bir şekilde alınır. Raporların sonucuna bağlı olarak her sınıf öğretmenler velilerimiz ile bire-bir temas haline geçerek ödev sonuçlarını değerlendirirler. Ödevlerini yapmayan öğrenciler hafta içinde uyarılarak velilerine bu doğrultuda bilgi verirler. Notlandırmalar, tüm bir dönem içinde ortalaması alınarak performans notu olarak değerlendirilir.

Branş : Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimlerde Teknoloji Kullanımı
Recep Çalım – Bengi Hale Noyan

Okulumuzda aktif olarak ve tüm dersliklerimizde Google Classroom, Google Drive, Google Formlar ile Dinamik Online Etkinlikler ve Atlas Rubiculum Müfredat Oluşturma ve Takip Programı kullanılmaktadır. Sosyal Bilimlerde de bu programların, projelerin yanısıra öğrencileri derslere daha aktif katabilme, öğrenmeyi kalıcı kılma ve iletişim becerilerini geliştirme adına bazı materyalleri, programları kullanmaktayız. Bunlar; Ed puzzle, Padlet ,Thinkling Ed Puzzle: Ağır olan bir konuyu parçalayarak öğretmeyi ve öğrenmeyi kolay hale getirmek. Thinkling: Bu uygulama tarih derslerinde konuyu öğrencilerin derinlemesine öğrenmesinde yardımcı oluyor PADLET : Pano özlelliği görüyor. Yardımcı oluyor derse. İsterse kullanılabiliniyor Bunları Sosyal Bilimlerde aktif olarak kullanıyoruz.

Branş : Rehber
Tadpoles
Yağmur Uluç – Evren Güner

Bizim önceliklerimizden bir tanesi de, öğrencilerimizin bilgilerine velilerimizin erişimini vermek ve bunu kolay bir şekilde sağlamaktır. Tadpoles tek bir uygulama ile, bir velinin okulda merak ettiği her soruyu, öğretmene zamandan tasarruf sağlayarak cevaplanmasını sağlar. Tadpoles’tan alacağınız ücretsiz aile hesabınız ile öğrencinizin gelişim hedeflerini, gözlemleri, günlük rapor içeriğini, sınıfın tamamı ya da öğrenciye özel notları, öğrenci ile ilgili olaylar ve kazaları, okula devam durum raporunu, okul içi fotoğraf ve videolarını, tek bir mail ile rapor halinde alabilir, geçmiş gün raporlarını takip edebilirsiniz.

Branş : Resim
Yaratıcı Düşünmeyi Güçlendirme Yöntemi Olarak Yaratıcı Drama Örneği
Nini Önözden – Sevinç Çakır

Günümüzde teknolojinin eğitim hayatını bu denli etkisi altına almışken, işin empati kurma, oyun yoluyla öğrenme, verilen bilgiyi içselleştirme gibi konularında eğitimin keyifli kısmını kapsadığını var sayıyoruz. Yaratıcı Drama her yaş grubuna ve her konuya uyum sağlayabilen bir yöntem olarak teknolojiye de katkı sağlamaktadır.Yaratıcı Drama yaşayarak öğrenme, empati kurma, takım olma, problem çözme, bir olayın parçası olma gibi önemli konuları yaşatmak ve/veya hatırlatmak, bunu yaparken de yüzleri gülümsetmektir hedef. Uygulamalı yapılacak bu etkinlikte görme, hissetme, dokunma, duyma gibi duyularımız aktif haldedir. Müzik, artık malzeme ve hayal gücümüz ile yapılan çalışmalarda doğru yanlış,ezber yok ve bu da işin keyifli kısmını kısa sürede ortaya koyuyor.

ETP HAKKINDA

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek en temel gerekliliktir. Ülkemizin önemli eğitim projelerinden biri olan FATİH projesi ve özel okulların bir çoğunun 1:1 tablet ve BYOD projeleri; teknolojinin okullarda her geçen gün yoğun bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamış, teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir hedef haline gelmiştir. Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin teknolojiyi etkin kullanması; bu hedeflerin ve bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması için kritik öneme sahiptir. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda iyi örneklerin paylaşılması amacıyla, Eğitim Teknolojileri Platformu Paylaşım Günü düzenlenmesine karar verilmiştir. Etkinliğin hedef kitlesi öncelikle okullarımızdaki ÖĞRETMENLER (Tüm branşlardaki ), idareciler, karar alıcılar (mütevelli heyeti, okul sahibi), IT yöneticileri, eğitim teknologları ve okullarında teknoloji lideri olan öğretmenlerdir. Bu etkinlik, teknolojiye yatırım yapmayı planlayan okullarımızın bu konudaki yol haritalarını oluşturmada etkili rol oynayacaktır. Etkinlikte okullarımız, yapacakları sunumlar ve çalıştaylarla teknolojinin etkin kullanımı konusundaki iyi örneklerini, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır. Etkinlik süresince kurulacak bağlantılar ile ilerleyen süreçlerde okullarımızın bilgi alış verişinde bulunmalarının önünü açılması, süreklilik kazanması hedeflenmektedir. Ayrıca etkinlikte, paydaş teknoloji şirketlerinin stantlarına yer verilerek, etkinliğe katılan okulların yeni teknolojiler konusunda incelemeler yapmalarına olanak sağlanacaktır.